Hedda Gabler

Henrik Ibsen skrev Hedda Gabler år 1890 och pjäsen upphör inte att avslöja våra skuggsidor. I Hedda Gabler finner man ett kvinnoporträtt som alltid kommer att ligga i tiden och det är ett mycket olyckligt kvinnoöde. Hedda är inte en kvinna man sympatiserar med, hon är beräknande och manipulerande och samtidigt har hon en identifikations-… Continue reading Hedda Gabler