Brottsvåg

Serien handlar om den nystartade Roteln för Organiserad Brottslighet, ROB, någon gång i en inte alltför avlägsen framtid. ROB får ta hand om alla fall som den vanliga polisen inte har någon översikt över, även om det ibland innebär att de överträder andras jurisdiktioner. Ledare för ROB är Bea Grip, en kvinna som ibland krockar… Continue reading Brottsvåg