Fildelningsdebatten

Efter att ha polariserats i debatten om fildelning, som nu gått helt överstyr, vill vi nu gemensamt rikta en vädjan till våra politiker. Ställ er upp och ta ert ansvar fullt ut. Det går inte att sväva på målet när det gäller upphovsrätten, den är en viktig grundsten i ett demokratiskt samhälle. Det enda som… Continue reading Fildelningsdebatten

Fildelningsdebatten

Jag har kastat mig in i lite olika debatter om fildelningens vara eller inte vara den sista tiden och kan bara konstatera att det, dels finns ett pedagogiskt problem och dels ett politiskt problem. Nu har förslaget om Ipred-lagen kommit och nu är det den som är i fokus för debatten. Men jag tänkte börja… Continue reading Fildelningsdebatten