Kolik-tänkande

Aktuellt, 2016,

På förekommen anledning.

Klargörande ang. Grand Kallax Surströmming Original.

Den strömming vi äter i kvällens avsnitt heter Grand Kallax Surströmming Original. Den tillverkas som ett internt byaprojekt sedan 1990 och strömmingen varken kan eller får säljas i butik eftersom den tillverkas på gammalt vis. Den lagras på träfat, så som man gjorde förr i världen, innan EU. Numera måste man enligt EU lagra strömmingen på plastfat med motiveringen att det skulle vara mer hygieniskt. Det är detta som gör Grand Kallax Surströmming Original så unik. Ej att förväxla med Kallax Surströmming som tillverkas i Kalix som ligger 10 mil norr om Kallax.

Mitt eget engagemang i sammanhanget är att jag är Förste Provsmakare i Kallax Surströmmingssällskap och hedersmedborgare i Kallax By sedan 25 år tillbaka. Rent praktisk betyder det att jag åker upp till festen varje år och är engagerad i själva premiären. Och jag har även varit med och fiskat några gånger efter midsommar. Invånarna i Kallax räknar jag nu som mina vänner, varar några också som nära vänner.

Nu har det uppstått en skitnödig diskussion om huruvida vi får visa denna logga i kvällen avsnitt av Stjärnorna På Slottet. SVT har – jagade av Aftonbladet – valt att klippa om programmet vilket jag tycker har ett löjets skimmer över sig.

Kallax surströmmingssällskap är en bygdegårdsförening, den bedriver inte någon affärsverksamhet och man kan absolut inte köpa strömmingen i butik någonstans. Den får inte säljas i butik. Byborna i Kallax får själva köpa sina burkar till självkostnadspris. Detta är inte en affärsdrivande verksamhet. Det kan gott jämföras med att jag stickar en tröja och säljer till en kompis för självkostnadspris, d.v.s. vad garnet kostar.

Kan man inte sätta en kamera på detta så kan man egentligen inte sätta en kamera på någonting. Då kan du inte ens nämna namnet på en by eller en stad, eller en idrottsförening, eller en motorklubb eller vad du vill. Ska man tillämpa den här typen av koliktänkande fullt ut så går det inte ens att visa en fotbollsmatch i SVT.

Men det blir nog ett bra program i alla fall om än lite skitnödigare…